AFRICA SWINE FEVER VACCINE

KV BIOGEN

Kết quả xử lý miễn dịch UP^TM
  • - Kết quả xử lý miễn dịch UP^TM cho thấy tăng 20% trọng lượng cơ thể hay 7% tỷ lệ sống sót so với nhóm không sử dụng miễn dịch UP^TM

    - Thu thâp thêm 70 triệu VND ở nhóm miễn dịch UP^TM so vớiNhóm không có miễn dịch UP^TM(100 con lợn sau khi sinh 10 tuần)

    - Chi phí điều trị của nhóm không nhiễm miễn dịch UP^TM là 3 triệu VND/ 100con

Sổ tay hệ miễn dịch UP^TM
  • 1 tuần trước khi sinh

  • Ngày sinh

  • 3 tuần sau khi sinh