MACHINE

SST

Chùm công nghệ hàng không toàn cầu Với khách hàng là máy hàn chùm tia điện tử
Chùm công nghệ toàn cầu khách hàng toàn vũ trụ
Chùm công nghệ toàn cầu AG Khách hàng kỹ thuật điện tử
Chùm công nghệ toàn cầu AG Khách hàng là các trường đại học và trung tâm nghiên cứu
Chùm công nghệ toàn cầu AG Khách hàng với dải hàn EB máy khoan EB
Chùm công nghệ toàn cầu AG Doanh nghiệp hỗn hợp
Chùm công nghệ toàn cầu và chùm thiết bị điện tử cho các chương trình ứng dụng:
Electron Beam generators
Chamber type EB welding machines
Cycle type EB welding machines
Strip EB welding machines
Non Vacuum EB welding machines
Electron Beam drilling machines
Bộ tạo tia điện tử dùng cho bên ngoài
 • Low Voltage 60 kV
  - beam power up to 25 kW
  - working distance up to 500 mm
  - ratio (width to depth) up to 1:30
  - focus, deflection and stigmator lenses
 • Low Voltage 150 kV
  - beam power up to 60 kW
  - working distance up to 1,500 mm
  - ratio (width to depth) up to 1:50
  - focus, deflection and stigmator lenses
Theo dõi sự vận hành của EBOSCAN trên mặt cắt
Gán ghép vào EB( so sánh 60kV đến 150kV)
U 60 kV 60 kV 150 kV 150 kV
M 350 mm 500 mm 350 mm 500 mm
Chức năng điều chỉnh tia tự động của EBOSET

- Độ phân bố mật độ điện tối đa 15kW

- Điều chình chùm tia tự động của tiêu điểm và điểm phân biệt

- Lưu trữ tham số và phân bố mật độ điện năng

Công suát chùm 30 kW 15 kW
Chất liêu Tốc độ hàn Phần hàn xâm nhập Tốc độ hàn Phần hàn xâm nhập
Steel 3.0 mm/s 110 mm 5.0 mm/s 50 mm
Stainless Steel 2.5 mm/s 4.0 mm/s 4.0 mm/s 50 mm
Titan 1.7 mm/s 110 mm 6.0 mm/s 50 mm
Cupper 110 mm 60 mm 2.5 mm/s 30 mm